หักลิ้นช้าง  (2017 )

Golden Trigger

Directed by Ponchaya Metha

Executive Producer:  Nirattisai Kaljareuk

Channel:  7

Episodes:  15

Runtime:  2:10 hrs

Air Date:  Primetime Fri.-Sun.  Jan 13 - Feb 12, 2017

Neilson Rating:  7.5 (Peak)    5.96 (Avg) ​

Starring:  Louis Hesse d'alzon, Stephanie Avanic

1/2

Pasang Yasorn Co., Ltd., Bangkok Best Multimedia Production Company.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

who we are

what we do

where to find us

Pasang Yasorn Co., Ltd.

บริษัท ป๊าสั่ง ย่าสอน จำกัด  

55/131  ถ. ก่าแพงเพชร 6

แขวงลาดยาว, เขตจตุจ้กร

กรุงเทพมหานคร 10900  

Tel: 02-158-1029, 02-158-1028