พรายพิฆาต (2019)

ป๊าสั่งย่าสอน

PASANGYASORN

Better Than Perfect is Limited Edition

Directed by

Rareukruek Kaljareuk

Executive Producer

Nirattisai Kaljareuk

Episodes:  15

Runtime:  130 นาที

Air Time:  Fri - Sun 8:30pm

Premier Date: July 27, 2019

Neilson Rating:  

Starring: กิตตน์ก้อง ขำกฤษ,อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์,ชนะพล สัตยา,พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์นวพล ภูวดล,ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์,ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ,สิรินทร์ ก่อเกียรติปิติพน พรตรีสัตย์,สยามรัฐ บัวเจริญ,พงษธัช รัตนเศรณี,เจจินตัย แวนดิว 

FEATURE PRESENTATION

OTHER LIMITED EDITIONS FROM PASANG YASORN 

บริษัท ป๊าสั่ง ย่าสอน จำกัด

pasanG YASORN

MULTIMEDIA TV FILM & VIDEO PRODUCTION COMPANY

Pasang Yasorn Company Limited is a full service Web, TV & Events Multimedia Film & Video Production & Post Production Company based in Bangkok. Specialized in 3D Production & best Known in Thailand for producing Top-rated Primetime Miniseries exclusively for BBTV Ch. 7, Pasang Yasorn is managed by CEO &  up-and-coming  young director & producer Rareukruek Kaljareuk.  

 

Rareukruek, or Jupiter, is the second son of Legendary Director & Honorary Professor Dr. Nirattisai Kaljareuk who serves as Chairman of the Advisory Board and Executive Producer on all of Pasang Yasorn productions. 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

who we are

what we do

where to find us

Pasang Yasorn Co., Ltd.

บริษัท ป๊าสั่ง ย่าสอน จำกัด  

55/131  ถ. ก่าแพงเพชร 6

แขวงลาดยาว, เขตจตุจ้กร

กรุงเทพมหานคร 10900  

Tel: 02-158-1029, 02-158-1028