เรือนพะยอม (2017 )

Ruenpayom

Directed by Rareukruek Kaljareuk

Executive Producer:  Nirattisai Kaljareuk

Channel:  7

Episodes:  15

Runtime:  2:10 hrs

Air Date:  Primetime 

Neilson Rating:  

Starring:   คามิลล่า กิตติวัฒน์, ธาวิน เยาวพลกุล, กรรณาภรณ์ พวงทอง, ณัฐชา นวลแจ่ม, วาทิต โสภา

1/2

Pasang Yasorn - Bangkok Best Multimedia Production Company.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

who we are

what we do

where to find us

Pasang Yasorn Co., Ltd.

บริษัท ป๊าสั่ง ย่าสอน จำกัด  

55/131  ถ. ก่าแพงเพชร 6

แขวงลาดยาว, เขตจตุจ้กร

กรุงเทพมหานคร 10900  

Tel: 02-158-1029, 02-158-1028