สารวัตรเถื่อน (2016 )

The Furious Officer

Directed by RAREUKREUK KALJAREUK

Executive Producer:  Nirattisai Kaljareuk

Channel:  7

Episodes:  15

Runtime:  2:10 hrs

Air Date:  Primetime Wed.-Thur.  Feb. 11 - Mar. 31, 2016

Nielson Rating:  10.7 (Peak)    9.23 (Avg)

Starring:   Kelly thanapat, Karnklao Duaysianklao, Arnas Rapanich

1/1

Pasang Yasorn Co., LTD. Bangkok Best Multimedia Production Company, 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

who we are

what we do

where to find us

Pasang Yasorn Co., Ltd.

บริษัท ป๊าสั่ง ย่าสอน จำกัด  

55/131  ถ. ก่าแพงเพชร 6

แขวงลาดยาว, เขตจตุจ้กร

กรุงเทพมหานคร 10900  

Tel: 02-158-1029, 02-158-1028