สารวัตรเถื่อน (2016 )

The Furious Officer

Directed by RAREUKREUK KALJAREUK

Executive Producer:  Nirattisai Kaljareuk

Channel:  7

Episodes:  15

Runtime:  2:10 hrs

Air Date:  Primetime Wed.-Thur.  Feb. 11 - Mar. 31, 2016

Nielson Rating:  10.7 (Peak)    9.23 (Avg)

Starring:   Kelly thanapat, Karnklao Duaysianklao, Arnas Rapanich

สารวัตรเถื่อน Behind The Scenes
สารวัตรเถื่อน Behind The Scenes
สารวัตรเถื่อน Behind The Scenes
สารวัตรเถื่อน Behind The Scenes
สารวัตรเถื่อน Behind The SceIMG_2173
สารวัตรเถื่อน Behind The Scenes
สารวัตรเถื่อน Behind The Scenes
สารวัตรเถื่อน Behind The Scenes
IMG_2331
IMG_4048
IMG_2223
1/1
Screen Shot 2562-07-02 at 23.09.42.png

Pasang Yasorn Co., LTD. Bangkok Best Multimedia Production Company,