สิงห์รถบรรทุก  (2014) 

Sing Rod Bun Took

Directed by Ponchaya Metha

Executive Producer:  Nirattisai Kaljareuk

Channel:  7

Episodes:  15

Runtime:  2:10 hrs

Air Date:  Primetime Fri.-Sun. Jun 5 - July 5, 2014

Nielsen ratings:   11.56 (Peak)    8.75(Avg) 

Starring:  Chanapon Sasthaya, Kavitha rodkeard,  Arnas Rapanich,  and  Punyaporn Pulpipat

1/1

Pasang Yasorn Co.,Ltd. Bangkok Best Multimedia Production Company,

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

who we are

what we do

where to find us

Pasang Yasorn Co., Ltd.

บริษัท ป๊าสั่ง ย่าสอน จำกัด  

55/131  ถ. ก่าแพงเพชร 6

แขวงลาดยาว, เขตจตุจ้กร

กรุงเทพมหานคร 10900  

Tel: 02-158-1029, 02-158-1028